Zaznacz stronę

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, dotyczące przetwarzania Twoich danych – w jaki sposób, w jakim celu oraz na jakich zasadach dokonujemy ich przetwarzania, aby zapewnić bezpieczeństwo, rzetelność i przejrzystość dokonywanych czynności.

O NAS

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA INSTYTUT PSYCHOLOGII STRESU ul. Brzezińska 5/6, 95-010 Stryków, KRS 0000659414, NIP 7282813113. W sprawie przetwarzania danych osobowych, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@redukujemystres.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe, które nam podajesz, przetwarzamy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług bądź na późniejszym etapie, w celu realizacji umowy nas wiążącej.

ZBIERANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy. Są to: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, miejscowość, zawód (Art.6 ust.1 b, Art.6 ust.1 c, Art.6 ust.1 e), dane dotyczące zdrowia, przebytych kontuzji, chorób, zażywanych leków (Art.9 ust.2 h) , jakie mogą mieć wpływ na samopoczucie w trakcie warsztatów.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy bądź wykonania wiążącej nas umowy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Możesz ją wycofać w każdym momencie, kontaktując się z nami mailowo biuro@redukujemystres.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby od momentu wycofania przez Ciebie zgody, wszelkie dane nią objęte, zostały usunięte z naszych baz niezwłocznie – jednakże w każdym przypadku – nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca. Jeśli wycofasz zgodę nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (przed jej wycofaniem).

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE

Powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe, będą przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej nas umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu. Odbiorcami Twoich danych są: firmy dostarczające i serwisujące systemy rejestracji uczestników zajęć, jak również obsługujące nas biuro rachunkowe, kancelarie prawne, bank. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wiążącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wzajemnych rozliczeń oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, jak i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO).

TWOJE PRAWA

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do: – dostępu do Twoich danych osobowych, prostowania Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych osobowych, żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, przenoszenia Twoich danych osobowych. Ponadto, jeśli uznasz, że dokonaliśmy naruszenia zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wszystkie wymienione uprawnienia możesz wykonywać poprzez kontakt z nami biuro@redukujemystres.pl.